آرشیو نظرسنجی
کدام یک از چهره های زیر شانس بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری دارند؟ (با فرض براینکه اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی انصراف می دهد)
مصطفی هاشمی طبا
ابراهیم رئیسی
حسن روحانی
محمدباقر قالیباف
مصطفی میرسلیم