آرشیو نظرسنجی
به چه کسی رای می دهید؟ (با فرض براینکه اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی انصراف می دهد)
مصطفی هاشمی طبا
ابراهیم رئیسی
حسن روحانی
مصطفی میرسلیم