آرشیو نظرسنجی
به چه کسی رای می دهید؟ (با فرض براینکه اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی انصراف می دهد)
مصطفی هاشمی طبا
1.3%
ابراهیم رئیسی
25.53%
حسن روحانی
72.2%
مصطفی میرسلیم
0.98%