درباره ما
زمان و مکان را قلم درکشیم...

پایگاه خبری- تحلیلی «قلم نیوز» از سال 1387 فعالیت می کند 

دارای پروانه فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری

 به شماره 80494

info@ghalamnews.ir

09102408324