کد خبر: ۴۴۹۶۴
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۶

هوش مصنوعی رفتار انسان را پیشگویی می‌کند

پژوهشگران ام آی تی و دانشگاه واشنگتن یک مدل هوش مصنوعی توسعه داده اند که می تواند به طور دقیق حرکات فرد یا ماشین را پیش بینی کند.
به گزارش قلم نیوز و به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، سیستم هوش مصنوعی مذکور به عنوان مدل بودجه استنتاج پنهان (L-IBM)مشهور شده است. مولفان پژوهش ادعا می کنند L-IBM بهتر از چهارچوب های پیشنهادی پیشین قادر به مدلسازی تصمیم گیری انسان است. این سیستم با بررسی رفتارها، اعمال و محدودیتهای گذشته که به فرایند تفکر یک عامل ( انسان یا یک سیستم هوش مصنوعی دیگر) فعالیت می کند. داده ها یا نتایج به دست آمده پس از ارزیابی استنتاج بودجه نامیده می شوند.

محققان از L-IBM برای پیش بینی حرکات بازیکنان انسانی درشطرنج استفاده کردند. مولفان پژوهش در این باره نوشته اند: نتایج ما حاکی از آن است که تصمیم گیری انسانی شبه بهینه(suboptimal human decision-making ) را می توان با نسخه های رایانشی محدود الگوریتم های جستجوی استاندارد مدلسازی کرد. با انجام این کار به مدل های تصمیم گیری انسانی دقیق و همچنین معیارهای اطلاعاتی ظرفیت استنتاجی آنها دست یافت.

L-IBM برای مدلسازی فرایند تصمیم گیری یک عامل، نخست رفتارهای فرد و متغیرهای تاثیرگذاری را تحلیل می کند. به بیان دیگر محققان در جستجوی مدلی هستند که عاملان تمایل دارند انجام دهند و هم در وضعیت واقعی مدل مذکور را اجرا می کنند.

تحقیق فعلی به محققان کمک می کند تا جزییات رفتار انسانی را به برنامه های هوش مصنوعی بیاموزند. با این وجود L-IBM هنوز کامل نیست.
نظرات بینندگان