ازدحام خبرنگاران در مراکز واکسیناسیون!
قلم‌نیوز:امروز تصاویری از واکسیناسیون کرونا در باغ کتاب تهران منتشر شده که نشانگر شلوغی بیش از حد این مرکز است.

یکی از خبرنگاران حاضر در باغ کتاب به تسنیم گفت: وزارت بهداشت و ارشاد اطلاع رسانی مناسبی نداشته‌اند و به همین دلیل از ساعت ۸ صبح امروز در صف واکسیناسیون هستم. تا ساعت ۱۰:۳۰ خبری از واکسن نبود و پس از ساعاتی توانستیم واکسن دریافت کنیم.

بنابر اطلاعات به دست آمده، سامانه‌ای برای نوبت دهی واکسیناسیون خبرنگاران راه اندازی خواهد شد و این امکان نیز فراهم خواهد شد که تیم‌های واکسیناتور به خبرگزاری یا روزنامه اعزام شوند تا واکسیناسیون در محل کار خبرنگاران انجام شود.