کنایه واعظی به سفر‌های استانی قالیباف
قلم‌نیوز:واعظی به سفرهای استانی قالیباف واکنش نشان داد.

رئیس دفتر روحانی:

سفر استانی میروند بجای دولت تصمیم می گیرند. اگر کسانی درمجلس می‌خواهند کار اجرایی کنند؛ اشتباه رفته اند مجلس.

 مجلس به ماموریت خود برسد

چندی پیش عباس عبدی در واکنش به سفرهای استانی قالیباف گفت: قاعدتا آقای قالیباف چون در مجلس نمی‌تواند کاری بکند و هیچ برنامه‌ای هم ندارند بنابراین با یک رفتار جایگزین می‌خواهند نشان دهند که کاری انجام می‌شود و هم اینکه زمینه‌ای باشد برای انتخابات ریاست جمهوری احتمالی.