برچسب ها - سمند
برچسب: سمند
تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 182,000,000 سمند... ef7 115,800,000 202,000,000 سمند ef7 0 213,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 233,000,000 سمند سورن elx 0 239,000,000 سمند سورن... اتومات 0 960,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 283,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶


تومان وانت آریسان 120,560,000 154,000,000 سمند lx 117,500,000 183,000,000 سمند... ef7 115,800,000 202,000,000 سمند ef7 0 214,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 234,000,000 سمند سورن elx 0 238,000,000 سمند سورن... اتومات 0 960,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 283,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 183,000,000 سمند... ef7 115,800,000 203,000,000 سمند ef7 0 215,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 235,000,000 سمند سورن elx 0 237,000,000 سمند سورن... اتومات 0 955,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 283,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


تومان وانت آریسان 120,560,000 157,000,000 سمند lx 117,500,000 186,000,000 سمند... ef7 115,800,000 206,000,000 سمند ef7 0 217,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 237,000,000 سمند سورن elx 0 244,000,000 سمند سورن... اتومات 0 970,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 283,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 186,000,000 سمند... ef7 115,800,000 208,000,000 سمند ef7 0 217,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 238,000,000 سمند سورن elx 0 240,000,000 سمند سورن... اتومات 0 965,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 283,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱


تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 186,000,000 سمند... ef7 115,800,000 206,000,000 سمند ef7 0 214,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 237,000,000 سمند سورن elx 0 233,000,000 سمند سورن... اتومات 0 960,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 283,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸


تومان وانت آریسان 120,560,000 157,000,000 سمند lx 117,500,000 187,000,000 سمند... ef7 115,800,000 208,000,000 سمند ef7 0 216,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 238,000,000 سمند سورن elx 0 235,000,000 سمند سورن... اتومات 0 955,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 282,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷


تومان وانت آریسان 120,560,000 157,000,000 سمند lx 117,500,000 188,000,000 سمند... ef7 115,800,000 208,000,000 سمند ef7 0 218,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 238,000,000 سمند سورن elx 0 237,000,000 سمند سورن... اتومات 0 960,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 282,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


رسیده اند پس از آن ها خودروهایی همچون سمند lx... سمند lx از ۱۸۰ میلیون تومان به محدوده ۱۹۱ میلیون...
کد خبر: ۳۱۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵


تومان وانت آریسان 120,560,000 156,000,000 سمند lx 117,500,000 187,000,000 سمند... ef7 115,800,000 206,000,000 سمند ef7 0 212,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 121,700,000 237,000,000 سمند سورن elx 0 235,000,000 سمند سورن... اتومات 0 960,000,000 سمند سورن پلاس 189,300,000 282,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۵


تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 189,000,000 سمند... ef7 114,962,700 208,000,000 سمند ef7 0 218,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 237,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 232,000,000 سمند سورن... اتومات 0 980,000,000 سمند سورن پلاس 0 281,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴


تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 190,000,000 سمند... ef7 114,962,700 205,000,000 سمند ef7 0 215,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 240,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 233,000,000 سمند سورن... اتومات 0 990,000,000 سمند سورن پلاس 0 281,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲


تومان وانت آریسان 120,560,000 156,000,000 سمند lx 117,500,000 189,000,000 سمند... ef7 114,962,700 207,000,000 سمند ef7 0 218,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 226,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 237,000,000 سمند سورن... اتومات 0 950,000,000 سمند سورن پلاس 0 281,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱


تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 190,000,000 سمند... ef7 114,962,700 208,000,000 سمند ef7 0 219,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 229,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 246,000,000 سمند سورن... اتومات 0 955,000,000 سمند سورن پلاس 0 282,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱


تومان وانت آریسان 120,560,000 155,000,000 سمند lx 117,500,000 191,000,000 سمند... ef7 114,962,700 208,000,000 سمند ef7 0 217,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 229,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 246,000,000 سمند سورن... اتومات 0 960,000,000 سمند سورن پلاس 0 282,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰


تومان وانت آریسان 120,560,000 153,000,000 سمند lx 117,500,000 191,000,000 سمند... ef7 114,962,700 210,000,000 سمند ef7 0 219,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 230,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 246,000,000 سمند سورن... اتومات 0 970,000,000 سمند سورن پلاس 0 279,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


برنامه آبی پوشان برای ارتقای کیفی خودرو‌ها اعلام شد
محصول سمند تولید محصول پارس سایت خراسان با سه ستاره...
کد خبر: ۳۱۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


تومان وانت آریسان 120,560,000 153,000,000 سمند lx 117,500,000 191,000,000 سمند... ef7 114,962,700 211,000,000 سمند ef7 0 219,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 226,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 240,000,000 سمند سورن... اتومات 0 965,000,000 سمند سورن پلاس 0 280,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای سمند lx پارس بنزینی...
کد خبر: ۳۱۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


تومان وانت آریسان 120,560,000 153,000,000 سمند lx 117,500,000 192,000,000 سمند... ef7 114,962,700 211,000,000 سمند ef7 0 220,000,000 سمند ef7 دوگانه... سوز 120,932,500 225,000,000 سمند سورن elx 131,666,300 239,000,000 سمند سورن... اتومات 0 955,000,000 سمند سورن پلاس 0 283,000,000 رانا پلاس...
کد خبر: ۳۱۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵