حمايت از جوانان در دولت شوخي است

همچنين تاكيد شده بود كه  بیش از 500 جوان نخبه سراسر کشور در این نشست که موج سوم گفتگوی جوانان با دولت است شرکت خواهند داشت. و نتيجه حاصل از اين خبر اين گونه بود كه دولت تدبير و اميد حامي جوانان است.
قبل تر و در ايام ماه مبارك رمضان هم نشستي بين دولت و جوانان صورت گرفت و رييس جمهور به شكل جدي اي سخناني در حمايت از جوانان گفت و من همان موقع تاكيد كردم حمايت ما از دولت به معني ناديده گرفتن ضعف هايش نيست و اين سخنان در حمايت از جوانان غير واقعي است. الان هم بعد از اين خبر به عنوان حامي دولت و علاقه مند به گفتمان اصلاحات و اعتدال تاكيد مي كنم برگزاري همايش و نشستي احتمالا با هزينه ميليوني و يا افطاري با جوانان نشان دهنده حمايت دولت از جوانان نيست و بيشتر نمايشي و غير واقعي است. با نگاهي هرچند ساده مي توان گفت .
از اصلاح طلب ترين عضو كابينه يازدهم تا اصول گراترينش هيچ كدام از جوانان حمايت نكرده اند و جالب اينجاست رييس محترم جمهور هم نه مشاور جواني دارد و نه به جوانان اعتقادي كه حتما دلايلي دارد و ما بي خبريم. اما انتظار جوانان اين است دولت پر تلاش يازدهم صادقانه بگويد حمايت از جوانان در اين دولت يك شوخي است و يا دستور عملي بدهد و جوانان نخبه، همراه، علاقه مند و توانمند را براي حداقل پست مشاوره در وزارت خانه ها، سازمان هاي دولتي، ارگان ها و استانداري ها دعوت به همكاري نمايد.

* رييس وقت ستاد جوانان حسن روحاني در انتخابات سال ٩٢ در مشهد