بلاتکلیفی دانشجویان و کارآفرینان ایرانی،
سفارت پرتغال در ایران پاسخگو نیست
خبرنگار قلم نیوز در مصاحبه با تعدادی از افراد که موفق به اخذ دعوتنامه کارآفرینی یا پذیرش دانشجویی شده اند دریافته است که آن ها چندین ماه است در انتظار باز شدن وقت سفارت در وی اف اس (VFS) هستند اما سفارت پرتغال در تهران برای آن ها نوبتی در نظر نگرفته است. این مساله باعث نگرانی دانشجویان و دارندگان دعوتانامه استارتاپی شده است چرا که مدت اعتبار دعوتنامه ها و پذیرش دانشگاه آن ها رو به پایان است و اگر نتوانند پیش از انقضای آن ویزای سفر به این کشور را دریافت کنند شانس دریافت اقامت دانشجویی یا کارآفرینی خود را از دست خواهند داد.