برنامه بهزیستی برای ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان در سال ۱۴۰۲

علی ربوبی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ براساس جز یک بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه، در راستای اشتغال‌زایی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد، اظهارکرد: این رقم از سوی بانک مرکزی به ۱۶ بانک ابلاغ شد و سازمان بهزیستی توانست حدود ۶۸ درصد این منابع را با مشارکت بانک‌های عامل در راستای اشتغال جمعیت هدف جذب کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ بانک با سازمان بهزیستی همکاری خوبی داشتند، گفت: در این میان بانک ملی که باید ۱۵۰۰ میلیاردتومان از این منابع را تامین می‌کرد، هیچ رقمی پرداخت نکرده است.

رییس مرکز مشارکت‌های مردمی، موسسات غیردولتی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برنامه سازمان بهزیستی برای اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ ایجاد ۶۴ هزار فرصت شغلی بود، گفت: باتوجه به آمارهای ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال کشور، سازمان بهزیستی موفق به ایجاد بیش از ۷۷ هزار فرصت شغلی شد. امید است بتوان در سال ۱۴۰۲ نیز فرصت‌های شغلی زیادی برای جامعه هدف ایجاد کنیم.

ربوبی یادآور شد: بخشی از این فرصت‌های شغلی ایجاد شده با تسهیلات بانکی و بخشی از طریق طرح‌های اشتغال سازمان بهزیستی برای افراد محقق شد.

وی در پاسخ به این سوال که در سال ۱۴۰۲ برنامه سازمان بهزیستی برای ایجاد اشتغال جمعیت هدف چیست؟ توضیح داد: سازمان بهزیستی قصد دارد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند که در این راستا به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. امید است با همکاری نمایندگان مجلس در تصویب قانون بودجه، این موضوع محقق شود.