قطع گاز نداریم

عباس اعظمی با بیان اینکه تا کنون هیچگونه قطع گاز در کشور نداشتیم، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ با قطع گاز ترکمنستان شرایط خیلی بد بود، در مرحله دوم که ترکمنستان گاز را قطع کرد علی رغم اینکه شرایط جوی نرمال بود، گاز بخش زیادی از استان های مختلف قطع شد، اما اکنون شرایط اینگونه نیست و قطع گاز علی رغم کاهش شدید دما اتفاق نیفتاده است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه استان گلستان یکی از متاثرترین استان ها در مقابل قطع گاز ترکمنستان بود صرفه جویی در این استان صورت گرفت، ادامه داد: اما تدبیر مدیریتی بود که موجب شد تا کنون قطع گاز در این استان اتفاق نیفتد.

سخنگوی شرکت ملی گاز افزود: شبکه گاز تا کنون پایدار بوده ولی از این به بعد به شدت نیازمند کمک مشترکان هستیم تا بتوانیم شرایط پیش رو را پشت سر بگذاریم.

در کدام استان ها افت فشار گاز داریم؟

اعظمی با اشاره به وضعیت افت فشار گاز در کشور گفت: وضعیت افت فشار گاز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی وشرق مازندران در مرز هشدار است و در این بین درخراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم.

وی با اشاره به وضعیت تامین گاز پتروشیمی ها و نیروگاه ها، اظهار کرد: به نیروگاه ها، صنایع عمده، فولادی ها، سیمانی ها و پتروشیمی ها علی رغم شرایط موجود گاز تحویل داده می شود و اینگونه نیست که گازرسانی به تمام واحد ها قطع شده باشد.

به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز گاز به صورت نسبی به این واحد ها می رسد و اینگونه نیست که گاز آن ها به طور کامل قطع شود اما اعمال محدودیت صورت گرفته است.