۴۰درصد درمان‌های ناباروری در مراکز جهاد دانشگاهی

دکتر علی صادقی تبار با اشاره به اینکه بیمه‌ها اکنون باید تا ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری را پرداخت کنند، گفت: ولی متاسفانه بروکراسی‌های دست و پا گیر سازمان‌های بیمه‌گر سبب شده است که علی‌رغم بودجه خوبی که دولت به درمان ناباروری اختصاص داده، این بودجه به درستی به دست مردم نرسد.

وی افزود: به عبارتی درمان ناباروری یک درمان گسترده و گروهی است و سازمان بیمه این روال را دارد که باید برای هر اقدامی یک سند تولید شود و طبیعتا مستندات فراوانی باید برای درمان یک زوج تهیه شود که ماه‌ها زمان می‌برد این مستندات تکمیل شود.

او با اشاره به اینکه مرکز درمان ناباروری ابن سینا در این زمینه پیش‌رو بوده است، تصریح کرد: اما به دلیل این بروکراسی پیچیده سایر مراکز درمان ناباروری به خدمات بیمه‌ای اقبال نشان نمی‌دهند؛ بنابراین حتما لازم است یک بازنگری در نحوه تعامل بیمه‌ها با مراکز درمانی ناباروری انجام شود. در همین راستا ما طرحی جامع به مجلس محترم داده‌ایم تا بتوان از این ظرفیت به درستی استفاده کرد.

مدیرمرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به اینکه قریب به ۴۰ درصد درمان‌های ناباروری کشور را مراکز جهاددانشگاهی انجام می‌دهند، ‌ تصریح کرد: به همین دلیل ما طرحی به مجلس شورای اسلامی ارئه کردیم تا ۴۰ درصد بودجه‌ای که برای حمایت از درمان ناباروری در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌دهند را برای یک سال به شکل آزمایشی در اختیار ما بگذارند تا این بودجه را با ساز و کاری بدون بروکراسی پیچیده و به شکل کم هزینه در اختیار بیمارانی که به مراکز جهاددانشگاهی مراجعه می‌کنند قرار دهیم و پس از یک سال گزارش عملکرد خود از اثربخشی موضوع را اعلام کنیم.

او تاکید کرد: امروزه گفته می‌شود که ۹۰ درصد هزینه‌های درمان زوج نابارور را سازمان‌های بیمه پوشش می‌دهند که ما معتقدیم به سادگی می‌شود این بودجه را به محض ثبت‌نام یک زوج نابارور در یک مرکز درمانی با اسکن شناسنامه‌ها و عقدنامه و ثبت کد ملی و تایید متخصص زنان و زایمان مورد تایید وزارت بهداشت، در اختیار مرکز درمانی قرار داد. در عین حال زوج را باید رجیستر کرد تا به مرکز درمانی دیگری مراجعه نکنند. اینکه بیمار کلی هزینه کند اما بعد از آن تازه به دنبال دریافت اسناد باشد که پول را از بیمه بگیرد، پیچیده و دلسرد کننده است.