همراه اول: پیامک هشدار زلزله صحت ندارد

 ظهر امروز برخی از کاربران پیام هشدار وقوع زلزله را از سوی گوگل دریافت کرده‌اند. پیگیری‌های ایسنا از اپراتور همراه اول حاکی از آن است چنین پیامی صحت ندارد.

همچنین دقایقی قبل نیز پیامکی از سوی همراه اول برای شهروندان ارسال شده است که در این پیامک آمده است : "هموطن گرامی اگر پیامک هشدار زلزله دریافت کرده‌اید این پیام صحت ندارد".