بررسی موضوع حذف تابلوی هتل‌ها توسط شهرداری تهران در شورای شهر

نخستین جلسه هم اندیشی جامعه حرفه ای هتلداران استان تهران با رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران برگزار شد که احمد علوی بر تلاش این شورا برای تحقق شعار «تبدیل تهران به مقصد گردشگری» تاکید کرد و گفت: به این منظور با همکاری و همراهی هتل داران می‌توان موانع و مشکلات را شناسایی و برطرف ساخت.


یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره توسط رئیس هیات مدیره جامعه حرفه ای هتل داران، موضوع حذف تابلوی هتل‌ها توسط شهرداری تهران بر اساس قوانین موجود بود که در این زمینه نیز علوی قول همکاری و رفع مشکل را داد.


وی با بیان اینکه برای حل مشکلات جامعه هتل داری در کمیته گردشگری شورای شهر تهران، کرسی حقوقی برگزار می شود تا مشکلات حقوقی بحث و برای رفع آنها برنامه ریزی صورت بگیرد افزود: یکی از سیاست‌های اصلی ما جذب گردشگر برای تهران است و طبیعتا گردشگر نیز به محل اقامت نیاز دارد.

بنابراعلام روابط عمومی شورای شهر تهران، وی ادامه داد: به همین منظور تمام تلاش خود را برای کمک به جامعه هتل داری انجام خواهیم داد تا در تهران مشکلی بابت اقامت گردشگران وجود نداشته باشد.