تعداد جانباختگان متروپل به ۳۳ نفر رسید

احسان عباسپور با اشاره به خارج‌سازی یک پیکر دیگر از زیر آوار متروپل اظهار کرد: بدین ترتیب تاکنون پیکرهای ۳۳ نفر از جانباختگان از محل حادثه متروپل خارج شده است.

وی افزود: جست‌وجو برای خرج‌سازی دیگر پیکرها از زیر آوار ادامه دارد.