روسیه: مزدوران اسرائیلی در اوکراین حضور دارند

وی افزود: در اوکراین، مزدوران اسرائیلی در کنار جنگجویان گردان‌ آزوف حضور دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: اسرائیل نمی‌تواند بی‌خبر باشد. من فیلم و محتوای مربوط به آن را مشاهده کرده‌ام.

اخیرا سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت خون یهودی در رگ‌های هیتلر جریان داشته است. 

این اظهارات لاوروف واکنش شدید دولت اسرائیل را به دنبال داشت.