هدیه خداحافظی چمران به شهردار سابق تهران
قلم‌نیوز:رییس شورای شهر تهران لوح تقدیر و تابلویی را از سوی اعضای ششمین دوره شورای شهر تهران به حناچی اهدا کرد.

تصاویر | هدیه خداحافظی چمران به شهردار تهران

تصاویر | هدیه خداحافظی چمران به شهردار تهران

همشهری