مجلس که با شعار شفافیت آمد، پشت درهای بسته رفت
قلم‌نیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را در جلسه غیرعلنی بررسی می‌کنند

غلامرضا منتظری نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دیروز توضیح داد:«قرار است در یک جلسه غیرعلنی ابعاد مختلف طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای نمایندگان مجلس توضیح داده شود. او افزوده همچنین قرار است بعد از اینکه ضرورت این طرح برای نمایندگان توضیح داده شد اصل ۸۵ قانون اساسی نسبت به این طرح در صحن به رأی گذاشته شود»