تجمع هواداران استقلال مقابل مجلس
تعدادی از هواداران تیم فوتبال استقلال برای چندمین بار در ماه‌های اخیر با حضور در مقابل ساختمان مجلس با اعتراض به وضعیت مدیریتی این باشگاه، علیه مدیرعامل شعار دادند.

هواداران اندکی که امروز در میدان بهارستان تجمع کرده بودند، دست‌نوشته‌هایی در اعتراض به عملکرد مدیریتی باشگاه در دست داشتند و شعارهایی را علیه «مددی» سر می‌دادند.

آنها خواستار برکناری مدیرعامل باشگاه هستند. /ایسنا