سام قریبیان: مردم منتظرند فیلم فاخری درباره حاج قاسم ساخته شود
قلم‌نیوز:قریبیان همچنین گفت:همه جای دنیا قهرمان را دوست دارند و ما می‌توانیم بسیار این فرصت را مغتنم بشماریم و از اسطوره‌های ماندگارمان، آثار جذاب و دلچسبی بسازیم. همیشه ناراحت این تعلل‌ها و عدم توجه به قهرمانان‌مان بوده و هستم؛ از این فقدان رنج می‌برم. حاج قاسم سلیمانی قهرمان واقعی است و همه مردم خواستارِ ساخت کار فاخری درباره این شهید بزرگوارند.قریبیان تصریح کرد: اگر می‌خواهیم این کارها را بسازیم باید در شأن قهرمانان‌مان بسازیم، این روند درست جلو برود، کودکان و نوجوانان ما هم استقبال خواهند کرد، فیلم‌های ایرانی را می‌بینند که می‌تواند بیشتر آنها را به سبک زندگی و فرهنگ ما نزدیک‌تر کند. متأسفانه امروز که این شرایط را فراهم نمی‌کنند فیلم درباره قهرمان‌مان ساخته شود، بتمن و سوپرمن موفق‌ترند.