در روز گراميداشت جزیره کیش برگزار شد
آيين بهره برداري از پروژه حفاطت کاتود اسکله ۳۵ هزار تنی بندر تجاری کیش
در روز 20آبان روز گراميداشت جزيره كيش ايين بهره برداري از پروژه حفاطت کاتود یک اسکله ۳۵ هزار تنی بندر تجاری کیش با حضور مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و مسئولان جزیره برگذار شد.
این پروژه با مبلغ ۳۴/۵ میلیارد ریال در مدت ۸ ماه توسط شرمت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اجرا شد