قلم‌نیوز:تجربه بحرانی که دریاچه ارومیه را یک بار تا مرز خشکی برد، نشان می‌دهد که ساخت‌وساز سدها در حوضه‌ آبریز دریاچه اصلا به سود دریاچه ارومیه نیست و این سدها می‌توانند میزان آب ورودی به دریاچه را کمتر و کمتر کنند.

در سال ۱۳۷۴ در این منطقه تنها دو سد بزرگ با قدرت تنظیم ۹۹۵میلیون متر مکعب آب وجود داشت، در سال ۱۳۹۲ تعداد این سدها به ۱۲ عدد رسید و وزارت نیرو مسئولیت تنظیم ۱۹۶۰ میلیون متر مکعب آب دیگر را برعهده گرفت، یعنی یک میلیارد متر مکعب بیشتر از ۳۰ سال قبل، در این میان هر سال تراز دریاچه کاهش پیدا کرد و کار به جایی رسید که بسیاری باور کنند دریاچه ارومیه کاملا خشک شده است.