چرا روحانی برای دفاع از وزیر پیشنهادی‌اش به مجلس نرفت
قالیباف: روحانی به خاطر کرونا به مجلس نیامد
قلم‌نیوز: رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، تجارت و معدن حضور نداشت.

محمدباقر قالیباف در این باره گفت: رئیس جمهوری از ستاد ملی کرونا استعلام کرده و آنان مصلحت ندیده بودند که ایشان در جلسه علنی مجلس حضور یابد.

قالیباف که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر سلیمی نماینده مجلس که معتقد بود عدم حضور رئیس جمهور کسر شأن مجلس است گفت: معاون پارلمانی و همچنین رییس دفتر رییس جمهوری چند روز قبل در نامه ای به من نوشتند: «رییس جمهوری از ستاد ملی کرونا استعلام کرده و آنان مصلحت ندیده بودند که ایشان در جلسه حضور یابد.»