برچسب ها - عروقی
برچسب: عروقی
بیماری هایی مانند سنگ کلیه بیماریهای قلبی و عروقی و...
کد خبر: ۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴


سیستم قلبی عروقی آسیب بزند و منجر به زوال ناحیه...
کد خبر: ۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳


قلبی عروقی و دیابت را در پی خواهد داشت ...
بیماری های قلبی عروقی و دیابت را در پی خواهد...
کد خبر: ۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳


به بیماری های قلبی عروقی قرار دارند این در حالی...
کد خبر: ۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳


10 دلیل برای خوردن کاهو
به سکته ی مغزی و بروز بیماری های قلبی عروقی...
کد خبر: ۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶