برچسب ها - سرمایه گذاری خارجی
برچسب: سرمایه گذاری خارجی
بابک زنجانی در چهارمین جلسه محاکمه خود عنوان کرد:
هزاران میلیاردی دارد وی تصریح کرد مجموعه های خارجی من... خارجی خود را به اثبات برسانم تاکنون ۱۹۶۸ میلیون یورو... شرکت خارجی hk قرار داده و پس از مدتی آن... شرکت خارجی دچار تحریم شد و وجوه حاصله غیرقابل وصول...
کد خبر: ۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹


بابک زنجانی در چهارمین جلسه محاکمه خود عنوان کرد:
هزاران میلیاردی دارد وی تصریح کرد مجموعه های خارجی من... خارجی خود را به اثبات برسانم تاکنون ۱۹۶۸ میلیون یورو... شرکت خارجی hk قرار داده و پس از مدتی آن... شرکت خارجی دچار تحریم شد و وجوه حاصله غیرقابل وصول...
کد خبر: ۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹