برچسب ها - 7 راه برای نجات از روزمرگی
برچسب: 7 راه برای نجات از روزمرگی
صبح با زنگ ساعت از خواب بیدار شده پتو را... بکشیم روی سرمان و با یک تلخی دامنه دار از...
روزمرگی و تکرار شوند بی هدفی و نداشتن انگیزه است... وقتی انگیزه ندارید صبح که از خواب بیدار می شوید... صبح با زنگ ساعت از خواب بیدار شده پتو را... بکشیم روی سرمان و با یک تلخی دامنه دار از...
کد خبر: ۲۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۳