برچسب ها - 7 استان پرمصرف برق
برچسب: 7 استان پرمصرف برق
نقشه مصرف درکشور نشانگر آن است که استان های هرمزگان... مناطق پرمصرف کشور و در محدوده قرمز قرار دارند ...
مصرف برقشان به بیش از حد مجاز رسیده است و... ۱۰ درصد از برق مصرفی خود شرایط را برای تداوم... تأمین برق پایدار در این بخش ها امکان پذیر کنند... مصرف برق آنها رو به افزایش است هم اکنون خراسان...
کد خبر: ۱۴۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴