برچسب ها - هوشنگ پوربابایی
برچسب: هوشنگ پوربابایی
در پی گزارش رییس جمهور انجام شد؛
قضایی مکلف به برخورد با متخلفان استهوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری...
کد خبر: ۹۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


سرانجام بدهکاران بانکی به کجا ختم می شود
با فساد در هر سطحی که باشد برخورد شود هوشنگ... پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز معتقد است ما نباید...
کد خبر: ۵۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳


هوشنگ پور بابایی اظهار کرد دادگاه تجدیدنظر موکلم احسان مازندرانی... می کنم هوشنگ پور بابایی وکیل مدافع احسان مازندرانی در...
کد خبر: ۵۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶