برچسب ها - ممنوعیت قطع درختان جنگل
برچسب: ممنوعیت قطع درختان جنگل
با تصویب مجلس مقرر شد؛
از جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ششم...
اجرای دوره تنفس جنگل های کشور را تصویب کردند متن... تجاری و صنعتی از چوب جنگلهای کشور از ابتدای سال... تمدید قراردادهای طرحهای جنگل داری مذکور که مدت اجرای آن... به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگل داری که مدت...
کد خبر: ۷۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳