برچسب ها - مردان عصباني
برچسب: مردان عصبانی
راه‌های کنترل خشونت برای مردان عصبانی
مردان عموما در ابراز خشم انفجاری تر از زنان عمل...
از افراد و مسائلی که عصبانی تان می کنند اجتناب... واکنش هایتان را به دست بگیرید زیادی عصبانی هستید برای... های بهتری پیدا کنید چرا بعضی عصبانی تر از بقیه... تر و شدیدتر از یک فرد عادی عصبانی می شوند...
کد خبر: ۱۷۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰