برچسب ها - محرومیت از خدمات شهری
برچسب: محرومیت از خدمات شهری
استاندار تهران:
کرونا تصمیماتی اتخاذ خواهد شد تا محرومیت از برخی خدمات... عمومی به عنوان ضمانت اجرایی الزام استفاده از لوازم ماسک...
از ماسک توسط شهروندان تهرانی اظهار کرد اثربخشی استفاده از... ماسک ثابت شده است و هر چقدر که بتوانیم از... این وسیله حفاظت فردی استفاده کنیم هم برای مراقبت از... خودمان و هم جلوگیری از انتقال و ادامه چرخه بیماری...
کد خبر: ۲۲۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۸