برچسب ها - قاتون ازدواج
برچسب: قاتون ازدواج
کسب اجازه از پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر... یک مرتبه ازدواج کرده باشد دیگر به لحاظ قانونی نیازمند...
ازدواج کند و شرایط نکاح و مهریه که بین آن... به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام... اجازه ازدواج گرفته باشند و در این خصوص تفاوتی نمی... ازدواج دوم دختر باز هم اجازه پدر یا جد پدری...
کد خبر: ۲۲۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱