برچسب ها - فشن شو
برچسب: فشن شو
رفتن به قالب فشن شوها را از کودکی در آن...
جلب توجه کنند دغدغه مدل شدن یا حضور در فشن... شوفردوسی همچنین به ادامه این نگاه در کودک اشاره کرد... مدل یا بازیگر شوند و به فشن شوها بروند و... افراط شود شخصیت آن ها به شکل صحیح در کودکی...
کد خبر: ۱۹۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴