برچسب ها - فرمانده جنگ اقتصادي
برچسب: فرمانده جنگ اقتصادی
تا افکار عمومی پشتیبان فرمانده نباشد فرمانده آن قدرت لازم...
موسی غنی نژاد جنگ اقتصادی از لحاظ تئوری اقتصادی... بی معنا است چون روابط اقتصادی یا تجارت رابطه ای... از ابزار تحریم اقتصادی به عنوان وسیله ای برای پیش... اینجا دیگر روابط اقتصادی قطع می شود و سخن گفتن...
کد خبر: ۱۱۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶