برچسب ها - عوارض دولتی
برچسب: عوارض دولتی
انرژی عوارض دولتی و قوت گرفته است با ارسال لایحه...
کد خبر: ۱۹۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


با تصویب مجلس
عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف کردند ...
به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف نسبت به...
کد خبر: ۱۳۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


عوارض تغییر کاربری را که دستگاه قضائی برای او مشخص... هکتار جریمه ای به عنوان عوارض حفظ کاربری به مبلغ... گرفته شد اما ازآنجاکه برای پرداخت این عوارض دو سال... نظر گرفته شده مبلغ این عوارض با احتساب تأخیر تأدیه...
کد خبر: ۸۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


کنندگان بلکه به دلیل عوارض متعدد دولتی سر به فلک... عوارض دولتی برای پاسخ به این پرسش مؤلفه های مؤثر... و عوارض بندری است در این بخش اگر شرکت واردکننده... باید به ترتیب ۸ عوارض دیگر را بپردازد مواردی شامل...
کد خبر: ۶۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹