برچسب ها - سرپرست معاونت بازار شرکت بورس تهران
برچسب: سرپرست معاونت بازار شرکت بورس تهران
پارچینی:
سرپرست معاونت بازار شرکت بورس تهران گفت ورود منابع به... بازار سرمایه به معنی خروج پول از بازارهای غیر مولد...
در بازار سهام ایجاد شود استفاده از ابزارهای مختلف است... مهمترین دستاوردهای بازار سرمایه راه اندازی سبد آتی سهام بود... در زمینه پوشش ریسک به خصوص در آینده بازار نقش... و شرکت های سرمایه گذاری برای ورود به این بازار...
کد خبر: ۱۱۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱