برچسب ها - سرانه مسکن ایرانیان
برچسب: سرانه مسکن ایرانیان
آمار تولید فعلی مسکن در کشور یکی از اساسی ترین... آن چشم انداز تولید مسکن در کشور برای سالهای آتی... ترسیم شده و برنامه های مسکن ذیل این چشم انداز...
و برنامه ریزی سرانه زیربنای مسکونی در اختیار خانوار در... حالی است که در سال ۱۳۸۵ این سرانه در حدود... شده سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش... مسکن در سبد هر خانوار ایرانی معادل ۲۸ درصد بوده...
کد خبر: ۱۲۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹