برچسب ها - ساختار پولی
برچسب: ساختار پولی
ساختار پولی معیوب و ضدملی نظام بودجه ریزی سردرگم و...
اقتصادی عدم پیشبرد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای نزدیک... انباشت دانش مدیریت برنامه ریزی حاصل ساختار بودجه نویس کنونی... ساختار معیوب مانیتورنگ صحیحی از اقتصاد انجام نمی دهد و... با هم فاصله دارد ساختار بودجه نویسی که در دهه...
کد خبر: ۱۲۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳