برچسب ها - زنبورهاي خاكستري
برچسب: زنبورهای خاکستری
کتاب زنبورهای خاکستری نوشته ی آندری کورکوف با ترجمه ی...
در جدیدترین اثر آندری کورکوف زنبورهای خاکستری که ترجمه ی... شناخته شده ی ایرانی با ترجمه ی هم زمان زنبورهای... خاکستری کورکوف یکی از اتفاقات فرخنده در ترجمه ی ادبیات... اما این ویژگی در زنبورهای خاکستری بسیار کمرنگ شده است...
کد خبر: ۱۵۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲