برچسب ها - دارو سازها
برچسب: دارو سازها
داروسازان در انجام وظایف شغلی خود با چالش های اخلاقی... دانشگاه علوم پزشکی تبریز میزان رعایت اصول اخلاقی داروسازان را...
برابر مشتریان و همکارانشان داشته باشند علم داروسازی نیز که... دارویی انحصارطلبی علمی و… اهمیت زیادی پیدا کرده است این... زندگی روزمره داروسازان باشد هنگامی فعالیت ها و تصمیمات داروسازان... اخلاقی نظام دارویی کشور تدوین کرد که بخشی از این...
کد خبر: ۱۴۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷