برچسب ها - جامع علمي الگويي
برچسب: جامع علمی الگویی
استانی نقشه جامع علمی کشور در آن به اجرا درمی... آید الگویی برای سایر استان های کشور باشد سعیدرضا عاملی... بیان کرد هرچه یک استان از لحاظ علمی و فرهنگی...
این استان از حیث ظرفیت های علمی و فناوری و... استان به لحاظ بنیه علمی ارزش های فرهنگی و توسعه... ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه نقشه جامع... علمی کشور با ۲۴۰ برنامه اقدام دارد اظهار کرد برش...
کد خبر: ۱۴۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹