برچسب ها - تکمیلی سوابق بیمه
برچسب: تکمیلی سوابق بیمه
مدیرکل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد
سوابق بیمه شدگان این سازمان در دوره های مابین بیمه... و حق بیمه آنها پرداخت نشده باشد راهکارهایی برای پرکردن...
سوابق تأیید می شود و به کارفرما اعلام می شود... و کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه خواهد بود و... سابقه نیز برای بیمه شده لحاظ می شود کریمی تأکید... کرد کسانی که کار نکرده باشند و حق بیمه آنها...
کد خبر: ۹۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷