برچسب ها - تاریخچه شهرداران تهران
برچسب: تاریخچه شهرداران تهران
پنجم تهران به عنوان پنجاه ونهمین به روایت پورتال شهرداری... تهران پنجاه وهشتمین شهردار پایتخت انتخاب شد پنجاه ونهمین شهردار... دلیلی کافی برای شهردارانش باشد که به سودای پاستور راهی... بهشت شوند شهردارانی که از محمدمیرزا کاشف السلطنه که نامش...
را ساختند اما داستان شهرداری و شهرداران تهران از کجا... را تصویب کرد از سوی حاکم وقت تهران محمدمیرزا کاشف... السلطنه در دارالحکومه تهران در خیابان جبه خانه مستقر شد... حکم آغاز راهی بود که ۵۷ شهردار تهران بعد از...
کد خبر: ۸۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴