برچسب ها - بسته قدیمی اینترنت
برچسب: بسته قدیمی اینترنت
معاون مخابرات ایران درباره تعرفه های جدید مخابرات برای اینترنت... بوده و فروش بسته قدیمی ممنوع است البته هرکس قرارداد... شود باید بسته جدید خریداری کند ...
برویم معاون تجاری شرکت مخابرات ایران درباره بسته های ترکیبی... مخابرات نیز توضیح داد بسته های ترکیبی بدین نحو است... انجام می شود به جای ترافیک پول بسته گرفت صادقی... نمی توانستند اینترنت ارائه دهند اعلام آمادگی کرده اما هیچ...
کد خبر: ۸۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶