برچسب ها - اعتراضات دی ماه
برچسب: اعتراضات دی ماه
رحیمی نماینده مجلس:
دیماه ۴۹۷۲ نفر بوده است گفت باقیماندگان در بازداشت مربوط... علیرضا رحیمی در یادداشتی در مورد بازدید هیاتی از نمایندگان... مجلس از زندان اوین و دیدار و گفت وگو با... نوشت پس از چند هفته انتظار بالاخره بازدید با تاخیر...
کد خبر: ۹۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴