برچسب ها - اعتبار کارت مترو
برچسب: اعتبار کارت مترو
خوانساری خبر داد:
طرح ترافیک ویژه خبرنگاران ازتوزیع کارت بلیط متروی خبرنگاران از...
کارت بلیط متروی خبرنگاران آغاز نشده است اظهار کرد براساس... مسائل فنی الزاماً باید کارت بلیط مترو شارژ شود اما... رقم شارژ به این معنی نیست که کارت به همان... میزان اعتبار خواهد داشت بلکه اعتبار کارت بلیط مترو یکسال...
کد خبر: ۱۴۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۳