برچسب ها - اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران
برچسب: اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران
اساسنامه جدید سندیکا بیمه گران ایران که پس از پانزده... سال جاری توسط شورایعالی بیمه تصویب شد می تواند نقطه... عطفی برای صنعت بیمه کشور باشد ...
اگر چه اساسنامه قبلی مصوب 1383 مسائل و مقتضیات زمان... بیمه توسعه قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات شورایعالی... بیمه افزایش شفافیت و الزامات بیمه گری ظرف سالهای گذشته... حسابداری ifrs 4 مربوط به شرکتهای بیمه در 2005 و...
کد خبر: ۱۸۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹