نایب رییس فدراسیون فوتبال اسکیت آسیا منصوب شد
به گزارش قلم نیوز- رییس فدراسیون جهانی فوتبال اسکیت در حکمی "علیرضا شریفی" را به سمت نایب رییس فدراسیون فوتبال اسکیت آسیا منصوب کرد.