برای سومین بار؛
عرضه نفت خام در بورس انرژی آغاز شد
به گزارش قلم نیوز- عرضه  محموله ۱ میلیون بشکه ای نفت خام در این بورس براساس اطلاعیه بورس انرژی آغاز شد.

در نوبت اول عرضه نفت خام در بورس انرژی که در ششم آبانماه امسال انجام شد،  جمعا ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام از محموله یک میلیون بشکه ای عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران خریداری شد.

در نوبت دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی در بیستم آبانماه امسال هم در مجموع ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران خریداری شد. 

در سومین عرضه نفت که دقایقی قبل در بورس انرژی آغاز شده است، یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت پایه هر بشکه ۵۲.۴۲ آماده عرضه به مشتریان است.

با توجه به اینکه عرضه نفت در بورس، تجربه ای تازه در کشور ماست، کارشناسان شرط موفقیت این شیوه و استقبال بخش خصوصی از آن را تداوم عرضه نفت در بورس عنوان می کنند و معتقدند بی نظمی در عرضه و مستمر نبودن عرضه موجب می شود بخش خصوصی برای حضور در این عرصه اطمینان کافی نداشته باشد.