تصویر منتشر نشده از آیت الله هاشمی سوار بر قایق موتوری (+عکس)

آیت الله هاشمی رفسنجانی سوار بر قایق موتوری به نام امیر در سفر به منطقه چالوس استان مازندران.
به گزارش قلم نیوز همراهان روایت می کنند جوان صاحب قایق از گرفتن کرایه قایق خودداری می کرده اما پس از اصرار هاشمی رفسنجانی کرایه را می پذیرد.
هر هفته سایت خبری-تحلیلی قلم نیوز یک عکس منتشر نشده از آیت الله هاشمی رفسنجانی را برای نخستین بار منتشر می کند.

تصویر منتشر نشده از آیت الله هاشمی در قایق موتوری (+عکس)